• Δευ – Παρ: 9:00 – 16:00
  • + 30 210 80 29 289
  • info@arvaconstructions.gr
  • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

    Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του ακινήτου σας για την έκδοση βεβαίωσης μη αυθαιρεσίας καθώς και την υπαγωγή αυτού αν χρειάζεται στο Ν.4495/2017. Από την αποτύπωση του χώρου σας μέχρι την τελική υποβολή, τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών  και την περαίωση του αυθαίρετού σας.